جراحی دندان

اگر از شرایط٬ شکل و رنگ دندانهایت راضی نیستی و هزینه ترمیم این مشکل نیز برایتان زیاد است شما کسی هستید که باید تحت عمل جراحی دندان قرار بگیرید. جراحی دندان می تواند در کنار جراحی های دیگری همچون لیفت صورت و پیشانی صورت پذیرد.
جراحی دندان شامل موارد ذیل می شود:
٠ سفید کردن
٠ سیم کشی
٠ پوشاندن دندان با طلا
٠ روکش کردن
٠ پر کردن

قبل از عمل:
1. از دو هفته قبل از عمل از مصرف آسپرین یا داروهایی که دارای آسپرین هستند خودداری کنید
2. از دو هفته قبل از مصرف ویتامین-- که باعث خونریزی می شود خودداری کنید
3. از سیگار کشیدن دست بکشید و یا حداقل آنرا به چند نخ در روز کاهش دهید تا به سرفه های بعد از عمل گرفتار نشوید. کشیدن سیگار همچنین خطر دیر خوب و یا به درستی خوب نشدن محل عمل را نیز به همراه دارد.
4. از مصرف مشروبات الکلی از دو روز قبل از عمل خودداری کنید که خطر خونریزی و آماس شدن محل عمل
5. اگر زمان عمل شما صبح است نباید از نیمه شب قبل از عمل چیزی بنوشید یا بخورید و اگر زمان عمل در بعد از ظهر است نباید از ساعت 8 صبح چیزی بخورید یا بیاشامید.

 

 

 

Dental Surgery
Dental Surgery

 

 

 

Copyright © BCOSS. All Rights Reserved.