FACE

    Pagpapabanat ng Mukha (Face Lift/ Rhytidectomy)
    Ang pagpapabanat ng mukha ay isinasagawa upang maalis ang palatandaan ng pagtanda sa parte ng mukha at leeg. Naiwawasto nito ang mga hindi inaasahang paggaspang, katulad ng pangungulubot ng balat sanhi ng paglundo o pagluyloy nito, pagbagsak ng balat sa babang pisngi at ang guhit sa leeg. Maraming pasyenteng nagpabanat ng mukha ang nagsabi na nakatulong ito upang mapanatili ang kaaya-aya at kaakit-akit na anyo.

    Habang tayo ay nadagdagan ng edad, an gating balat ay nagbabago din ng hugis at anyo. Ang balat ay ngasisimulang magdikit-dikit sa iba’t-ibang parte ng katawan. Ang pagpapabanat ay makatutulong upang maibalik sa dating anyo ng kabataan sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga palatandaan ng pagtanda. Ang pisngi ay maitataas, ang mga kulubot ay mababanat sa bahagi ng leeg at ang labis na balat ay maaalis. Ang iyong kaanyuan ay hindi maiiba subalit ito ay magmumukhang bata kung ang pagpapabanat sa mukha ay maisasagawa.

    Ang paghiwa ay isinasagawa sa unahang bahagi ng tenga patungo sa likod na bahagi nito at maitatago sa likod na parte ng buhok. Ang kalamnan at ang mga bahagi nito ay mababanat, ang labis na balat ay matatanggal. Ang pilat ay maaalis sa palipas ng ilang araw na pagpapagaling. Ang pamamamaga na iyong mararanasan ay magbabago subalit maaari mo nang gawin ang iyong mga karaniwang gawain sa loob ng isang lingo at makakakita ka lamang ng maliit na senyales ng operasyon sa loob ng tatlong linggo.

    Pagpapabanat ng Noo (Forehead Lift/Brow Lift)

    Ang linya ng pangungulubot sa itaas ng ilong at sa gitna ng nooa y ngabibigay ng hindi kaaya-ayang kaanyuan dulot ng pagtanda.  Resulta ng pagkapagod at edad ay ang pagkakaroon ng kulubot dahilan ng seryoso, malungkot, at matandang kaanyuan. Ang pagpapabanat ng noo ay nagwawasto nang bumababang kilay at nag-aayos ng pahabang linya na nagdadala sa tao upang magmukhang galit, malungkot at pagod.

    Ang pagpapabanat ng noo ay nagaalis ng senyales ng pagtanda sa pamamagitan ng pagbawas ng mga kunot at natural na pagtaas at pagbaba ng mababa o mabigat na noo. Itinataas din nito ang mga kalamnan at himaymay na nagdudulot upang bumagsak ang noo at  nagbibigay nang makinis na tingnang noo.

    Ang paghiwa sa likod na bahagi ng buhok ay nagbibigay sa doktor na tumitistis na mabawasan ang pilat . Ang doktor ang mag-aangat sa balat at kalamnan ng noo upang matukoy ang mahalagang anyo nito.

 

 


Before Surgery


After Surgery

 

 

 

Copyright © BCOSS. All Rights Reserved.