Operasyon sa Kasarian

    Pagpapalit ng Kasarian (Sex Reassignment Surgery) (SRS)
               

 • Ang pasyente na maaari para sa SRS ay kinakailangan may mga sumusunod na ispesipikasyon.
 1. Isinasabuhay na ang bagong kasarian sa loob ng isang taon.
 2. Nabubuhay na bilang isang babae sa loob ng 2 taon.
 3. Nakaranas ng hormone terapi sa loob ng 6 na buwan.
 4. Binigyan ng pahitulot o reko mendasyon ng doctor sa pag-iisip (psychiatrist/ therapist)
 5. Walang problema sa pag-iisip.
 • Paghahanda bago ang operasyon
 1. Kailangang hindi umiinom ng hormone pill sa loob ng 2 linggo bago ang opersayon.
 2. Hindi pagsisigarilyo at pag-inom ng aspirin.
 3. Kailangan hindi uminom at kumain sa oloob ng 6 na oras bago ang operasyon.
 • Ang pamamaraan, tekniko at resulta

    Ang doctor ay gagamit ng “Penile Inversion Vaginoplasty” tekniko na magbabaliktad sa balat ng ari at gagamitin ang linya nito upang magkaroon ng lagusan. Ang titi at itlog ay tatanggalin. Samantalang ang doctor ay gagawa ng tinggil sa pamamagitan ng maliit na bahagi ng titi at nang pinanggalingan ng dugo at himaymay. Ito ay isasaayos sa nararapat na posisyon sa itaas ng urethal meatus. Aayusin ng doktor ang pisngi ng kasariang pambabae na kung ditto makakaranas ng sensasyon katulad ng tunay na ipinanganak na babae.

    Pag- aalis ng Tatagukan ( Adam’s Apple)
    Ang pamamaraang ito ay nagbabawas ng prominenteng tatagukan na maraming nagpalit ng kasarian ang nakakaranas ng kahihiyan. Sa pagpapaliit nito, magkakaroon ng paghiwa sa natural na guhit sa leeg at ang pagtanggal sa bahagi ng tiroydeo kartilago ( thyroid cartilage)
    Ang kaligtasan ng operasyon ay mataas at hindi maaapektuhan ang kalidad ng boses.

 

 


Before Surgery


After Surgery

 

 

 

Copyright © BCOSS. All Rights Reserved.