HOME

    Ang Klinika Bcoss ay isa sa mga nangunguna sa Thailand na nagbibigay ng kosmetikong pagsasaayos at panggagamot sa loob ng maraming taon na may de-kalidad at mataas na reputasyon. Kami ay nag-aalok ng kumpletong kosmetiko at operasyon upang maisaayos at mapaganda ang pisikal na kaanyuan. Ang aming opisina ay matatagpuan sa Bangkok.

    Kami ay nagbibigay ng tunay, propesyonal na konsultasyon at serbisyo sa maayos na kapaligiran. Kami ay ngsasagawa ng operasyon sa pagpapaganda at walang operasyon na paraan upang maisaayos at mapaganda ang mukha, dibdib at katawan, ganon din ang pagpapalit ng kasarian. Ang aming hangarin ay masiguro ang positibong resulta sa pakikipag-ugnayan ng pasyente, may maayos na kapaligiran at may kalidad na pangangalaga.

 

 

Copyright © BCOSS. All Rights Reserved.