Chi phí

  • Căng da mặt: 2.500 đôla Mỹ (một đêm ở tại Viện)
  • Căng da trán: 1.800 đôla Mỹ (một đêm ở tại Viện)
  • Loại bỏ Quả táo Adam: 1.250 đôla Mỹ (một đêm ở tại Viện)
  • Hút mỡ: 1.500-2.500 đôla Mỹ (một đêm ở tại Viện)
  • Làm thon bụng: 2.500 đôla Mỹ (ba đêm ở tại Viện)
  • Hút mỡ cằm: 500 đôla Mỹ
  • Chỉnh vành tai: 700 đôla Mỹ/một bên
  • Phẫu thuật chuyển đổi giới tính: 5.000 đôla Mỹ (năm đêm ở tại Viện)
  • Xẻ hai mí hoặc xẻ mí trên: 450 đôla Mỹ
  • Phẫu thuật mí dưới: 450 đôla Mỹ
  • Đặt túi ngực: 2.100 đôla Mỹ (một đêm ở tại Viện)
  • Nâng ngực: 2.200 đôla Mỹ (hai đêm ở tại Viện, thuốc điều trị)
  • Làm nhỏ ngực: 2.500 đôla Mỹ (hai đêm ở tại Viện)
  • Chỉnh hình mũi, tạo dáng mũi: 450 đôla Mỹ
  • Chỉnh hình mũi (có gồ nhỏ) 400 đôla Mỹ
  • Làm nhỏ cánh mũi, nâng mũi 2.500 đôla Mỹ (một đêm ở tại Viện)
  • Trị liệu Botox: 200 – 500 đôla Mỹ
  • Tiêm Hylaform: 350 đôla Mỹ

   

Price
Price
Price

 

 

 

Copyright © BCOSS. All Rights Reserved.